Ik wil mijn kadastrale grenzen bepalen!

Met Grenspunt inzicht in grensconflicten

Conflicten over erfgrenzen kunnen van een smeulend vuurtje snel aanwakkeren tot een flinke brand. Maak een einde aan onzekerheid door het aanvragen van een grensreconstructie.

Met een gedegen grensreconstructie maakt u een einde aan conflicten over kadastrale grenzen. Grenspunt beschikt over de ervaring om onzekerheden over vaststaande kadastrale feiten weg te nemen. Ik heb de kennis en knowhow in huis om iedere landmeetkundige schets om te zetten in de praktijk. Zo doven we het smeulende vuurtje dat een grensconflict kan zijn hopelijk snel.

Overigens kan het ook in andere situaties nuttig zijn om kadastrale grenzen inzichtelijk te maken. Ik ga graag met u op pad om beginpunten, eindpunten en tussenpunten van kavels aan te wijzen en te verduidelijken.

U wilt duidelijkheid over de grenzen van een kavel?
U als kaveleigenaar – of uw buren – gaat nieuwbouw plegen, vlak aan de kavelgrens. Of er loopt een schutting of andere omheining langs de grens, die vervangen moet worden. Er zijn vele situaties denkbaar waarin het noodzakelijk of in ieder geval nuttig is om de grenzen tussen kavels exact in kaart te hebben.

Grens bepalen: Grenspunt heeft alle expertise in huis
Het bepalen van een bestaande grens van een kavel is een exact werkje. Vaak zijn er op de verschillende grenspunten (begin-, eind- en tussenpunten) herkenbare markeringen aanwezig. Denk hierbij aan paaltjes, sloten of stenen. Die zijn dan – soms gemakkelijk en regelmatig met enige moeite – terug te vinden. Ze vergemakkelijken het intekenen van de landmeetkundige schets.

Maar het kan ook voorkomen dat zulke markeringen slechts gedeeltelijk of helemaal niet aanwezig zijn. Dan reconstrueert Grenspunt voor u de grens aan de hand van coördinaten, ingetekend in een Veldwerk.

Wat is een Veldwerk?
In een landmeetkundige schets of Veldwerk vindt u veel informatie terug. Hierin staan namelijk de meetgegevens en de informatie over het terrein. Voor het lezen van deze informatie is specifieke landmeetkundige kennis nodig. Ik kan u aan de hand van zo’n landmeetkundige schets exact aanwijzen hoe de grenzen van een perceel lopen.

Bovendien kan ik ervoor zorgen dat de gegevens op de juiste manier in een schets terechtkomen. Het komt namelijk regelmatig voor dat de maker van de schets – een landmeter van het Kadaster of een notaris, bijvoorbeeld – de grenzen niet juist heeft ingetekend. Dat kan voor veel onduidelijkheid zorgen, zeker voor mensen die geen landmeetkundige achtergrond hebben.

Grens bepalen: waarom Grenspunt inschakelen?

Met Grenspunt neem ik u alle zorg uit handen. Ik vraag voor u het Veldwerk op bij het Kadaster, zorg ervoor dat voor u en eventueel andere gegadigden (kopers van een perceel, buren) de grens duidelijk en inzichtelijk wordt gemaakt en ik zorg er daarbij voor dat alle begin- en eindpunten en eventuele tussenpunten precies kloppen.

Kortom: laat het bepalen van de grens over aan de expert. Ik doe het graag voor u!

Neem contact op met
Alex Grondman voor
informatie over grensbepaling